Ingela Oscarsson

Biocomterapeut , Leg. sjuksköterska, Fil.mag.

När jag utbildade mig till sjuksköterska på mitten av 80-talet fick jag lära mig att vårda patienter utifrån olika diagnoser. När jag fortsatte mina studier inom vårdvetenskap fick jag lära mig mer om omvårdnad utifrån begreppet hälsa och välbefinnande. Detta gav mig ett nytt perspektiv i mitt vårdande och jag förstod att hälsa och välbefinnande inte är beroende av olika sjukdomstillstånd och diagnoser.​ Hälsa är något som definieras av hur den enskilda individen uppfattar sitt liv.

Många  personer väljer en livsstil som belastar kroppen hårt. De flesta är helt omedvetna om vilka vanor som kan skapa ohälsa i kroppen.  Men forskningen är väldigt  tydlig med att små förändringar i vardagen har stor betydelse för livslängden. Jag har själv fått möjligheten att uppleva en otrolig hälsoförbättring de senaste åren tack vare små förändringar i livet samt behandling med bl.a. bioresonans.

 

Jag är enormt tacksam till livet för att jag åter igen kan gå ut i skogen på en lång promenad, att jag kan spela golf eller följa med barn och barnbarn ut på olika aktiviteter. Detta är ett bevis på att kroppen vill läka och bli sitt bästa "jag" igen, om jag ger den de rätta förutsättningarna.​ Det är aldrig för sent att göra något bra!

Hälsa och Livskraft
Garvaregårdens klinik
Drottninggatan 24
441 35 Alingsås
079 - 30 48 900
ingela@halsaochlivskraft.se
halsaochlivskraft.se
Sverige
  • Facebook
  • Instagram