Forskning visar att folkhälsan förbättras betydligt genom hälsosamtal

HÄLSOSAMTAL BAS  

Kartläggning av livsområden som har
betydelse för din hälsa.
Energimätning*. Test av födoämnen*.

Blodtryck och BMI.

Tillsammans formulerar vi din hälsoplan

1 200 kronor

HÄLSOSAMTAL BAS PLUS +

 

HÄLSOSAMTAL BAS samt test av fettsyrebalans.

Tillsammans formulerar vi din hälsoplan.​

1 900 kronor

COACHNING

 

Uppföljning och stöd utifrån hälsoplan.

Bokad tid på mottagning eller telefontid

750 kronor / 400 kronor

TEST FETTSYREBALANS

 

Provtagning samt genomgång av resultat.

 

Testet analyseras av Vitas

995 kronor

*Energimätning och test av födoämnen genomförs med hjälp av Bicom bioresonans som är en komplementär medicinsk metod.

Bicom bioresonans är liksom homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin, en balanserande behandlingsmetod.

Vetenskapliga studier enligt svensk sjukvårdsstandard har inte gjorts och metoden är därför ännu inte erkänd av svensk sjukvård.

Hälsa och Livskraft
Garvaregårdens klinik
Drottninggatan 24
441 35 Alingsås
079 - 30 48 900
ingela@halsaochlivskraft.se
halsaochlivskraft.se
Sverige
  • Facebook
  • Instagram